Hlavní obsah

teach [tiːtʃ]

Slovesopt&pp taught

  1. sb (to do) sth (na)učit koho co/čemu číst, šít ap.He taught me (how) to ride a bicycle.Naučil mě jezdit na kole.
  2. (sb) sth, sth (to sb) vyučovat (koho) co ve škole

Vyskytuje se v

post: teaching postmísto učitele, učitelské místo

self-taught: self-taught playerhráč samouk

teach: He taught me (how) to ride a bicycle.Naučil mě jezdit na kole.

lesson: teach sb a lessondát lekci komu, dát na pamětnou komu