Hlavní obsah

would not

wouldby, bys(te), bych, bychom

willvůle, odhodlání

notne...

knotuzel, suk, uzlík

Vyskytuje se v

houseroom: (would not) give sth houseroom(ne)chtít co (mít doma)

would: would notvyjadřuje neuskutečnění děje i přes snahu

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

will: You will not smoke here.Tady nebudeš kouřit.

cena: It is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.To nemá cenu. je to zbytečné

strpět: I will not tolerate that.To nestrpím.

slyšet: shut one's ear to sth, would not hear about sthnechtít slyšet co žádosti ap.

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo