Hlavní obsah

viva

Vyskytuje se v

imagen: ser la viva imagen de algnbýt živoucí obraz koho

rojo: al rojo (vivo)žhavý, rozžhavený (do ruda) železo

alegría: alegría de vivirradost ze života

cal: cal vivanehašené vápno

ejemplo: ser ejemplo vivo de algbýt živým příkladem čeho

enterrar: enterrar vivopohřbít zaživa

enfrente: Vive enfrente.Bydlí naproti.

alerta: estar/andar/vivir alerta ante alg(n)mít se na pozoru před kým/čím

estampa: ser la viva estampa de alg(n)být věrným obrazem koho/čeho

lágrima: llorar a lágrima viva/lágrimas de sangreusedavě/hořce plakat, prolévat krvavé slzy

duše: živá dušealma viviente

obraz: živý obrazcuadro vivo

plot: živý plotseto (vivo), bardal

zaživa: pohřbít zaživaenterrar vivo

žít: žít odděleně o manželíchvivir separados

živý: biol. živá hmotamateria viva

živý: živá rána otevřenáherida (en carne) viva/abierta

živý: živá váha u dobytka ap.peso vivo

bok: žít bok po boku s kým dlouho a spokojeněvivir al lado de algn, vivir lado a lado con algn

bydlet: Kde bydlíš?¿Dónde vives?

kde: Kde bydlíš?¿Dónde vives?

který: Ve kterém patře bydlíš?¿En qué piso vives?

na: žít na venkověvivir en el campo

naproti: Bydlí naproti.Vive enfrente.

poblíž: Bydlím poblíž.Vivo cerca.

podnájem: bydlet v podnájmuvivir en un piso alquilado, vivir de alquiler

soulad: žít v souladu s přírodouvivir en armonía con la naturaleza

upálit: upálit zaživaquemar vivo

žít: Dokud budu žít ...Mientras viva ...

žít: hovor. žít na hromádce s kýmvivir juntos sin casarse con algn

živit se: Čím se živíš?¿De qué vives?, ¿A qué te dedicas?

celý: Je celý svůj otec.Es un vivo retrato de su padre., Es una copia de su padre.

dvojník: být úplný dvojník kohopřen., hovor. ser la viva estampa/imagen de algn, ser la copia de algn

hromádka: žít (spolu) na hromádcevivir juntos sin casarse

kůže: zažít na vlastní kůživivir en sus propias carnes

nebe: žít jako v nebivivir en el paraíso

noha: žít na vysoké nozevivir a todo tren

pán: žít si jako pánvivir al cuerpo de rey

poměr: žít si nad poměryvivir a lo grande

prase: žít si jako prase v žitěvivir como un rey

sen: žít jako ve snuvivir en un sueño

účet: žít na cizí účetvivir a costa ajena

želva: brečet jako želvallorar a lágrima viva

živý: mít živé oči jiskrnétener ojos vivos