Hlavní obsah

sexto

Vyskytuje se v

coma: uno coma seisjedna celá šest

cumplido: niños con seis años cumplidosděti, které dosáhly věku šesti let

seis: Somos seis.Je nás šest.