Hlavní obsah

cumplido

Vyskytuje se v

cumplir: cumplir(se)vypršet lhůta

deber: cumplir con el debersplnit povinnost

držet: cumplir/guardar la palabradržet slovo

konat: cumplir su deberkonat svou povinnost

slavit: cumplir años, ser cumpleaños de algnslavit narozeniny mít je

slovo: cumplir/quebrar su palabradodržet/porušit (dané) slovo

splnit: cumplir con su debersplnit svou povinnost

závazek: cumplir las promesassplnit závazky

dodržet: cumplir la promesa/palabradodržet slib/slovo

naplnit: cumplir las expectativas de algnnaplnit čí očekávání

nedodržet: no cumplir/faltar a su palabranedodržet své slovo

odsedět: cumplir la condenaodsedět (si) trest

splnitelný: deseo que se puede cumplirsplnitelné přání

cumplido: niños con seis años cumplidosděti, které dosáhly věku šesti let