Hlavní obsah

sexta

Podstatné jméno ženské

  1. hud.sexta
  2. náb.sexta modlitba

Vyskytuje se v

coma: uno coma seisjedna celá šest

cumplido: niños con seis años cumplidosděti, které dosáhly věku šesti let

šestý: sexto sentido šestý smysl

jet: El tren sale a las seis.Vlak jede v šest.

půl: a las seis y mediao půl sedmé

ráno: a las seis de la mañanav šest hodin ráno

smysl: tener (el) sexto sentido mít šestý smysl

seis: Somos seis.Je nás šest.