Hlavní obsah

reír

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

abajo: río abajopo proudu řeky

almeja: almeja de ríoškeble říční

carcajada: reírse a carcajadashlasitě se smát

echar: echarse a reírdát se do smíchu, rozesmát se

río: brazo del ríoříční rameno

arriba: río arribaproti proudu řeky

kolo: reírse a mandíbula batientesmát se na celé kolo

proud: ir río abajo/arribaplout po proudu/proti proudu

rak: cangrejo de ríorak říční

rameno: brazo de ríoříční rameno

řeka: brazo de ríorameno řeky

smát se: ponerse a reírzačít se smát

vydra: nutria de ríovydra říční

žlutý: río Amarillogeogr. Žlutá řeka

legrace: tomar el pelo a algn, reírse de algn, burlarse de algndělat si legraci z koho

smích: Es para reírse., Es ridículo.To je k smíchu.

hrst: reírse a escondidas/a hurtadillassmát se do hrsti potají

kůň: reírse a carcajadasřehtat se jako kůň

mrak: Esta sangre no llegará al río.Z toho mraku pršet nebude.

účet: reírse a costa de algnbavit se na čí účet

reír: reír a carcajadaschechtat se, smát se z plna hrdla