Hlavní obsah

proceso

Vyskytuje se v

civilní: civilní právo/soud/procesderecho/juzgado/proceso civil

exekuční: exekuční proces/řízeníprocedimiento /proceso ejecutivo

myšlenkový: myšlenkový pochodproceso mental

pochod: geol. horotvorný pochodproceso orogénico

postup: práv. postup řízeníprocedimiento de proceso

proces: práv. sumární proces zkrácení řízeníjuicio /proceso sumario

proces: chemický proces reakceproceso químico

proces: mírový procesproceso de paz

trestní: trestní procesproceso penal

disciplinární: disciplinární řízeníproceso disciplinario

globalizační: globalizační procesproceso globalizador

kanonizační: kanonizační procesproceso de canonización

proces: prohrát/vyhrát procesperder/ganar el pleito/proceso

připomínkový: připomínkové řízení k návrhu zákonaproceso de consulta del proyecto de ley