Hlavní obsah

procedimiento

Vyskytuje se v

exekuční: exekuční proces/řízeníprocedimiento /proceso ejecutivo

opravný: práv. opravné řízeníprocedimiento correctivo/corrector

postup: pracovní/výrobní/technologický postupprocedimiento laboral/de producción/tecnológico

postup: práv. postup řízeníprocedimiento de proceso

řízení: exekuční řízeníprocedimiento ejecutivo