Hlavní obsah

principio

Vyskytuje se v

principio: principioszásady mravní ap.

akce: principio de acción y reacciónprincip akce a reakce

měsíc: a principios del mesna začátku měsíce

morální: principios moralesmorální zásady

na: a principios/finales del mesna začátku/konci měsíce

počátek: al principioz počátku

reakce: ley /principio de acción y reacciónzákon akce a reakce

začátek: al principio, a principiosna začátku

zákon: principio de Arquímedesfyz. Archimédův zákon

Euklides: teorema /principio de Euclidesmat. Euklidova věta

rok: a principios del añozačátkem roku

samý: desde el mismo comienzo/principiood samého počátku

středně: principiante avanzadostředně pokročilý

začátkem: a principios del mes que vienezačátkem příštího měsíce

zásada: en principiov zásadě v podstatě

těžký: Todos los principios son difíciles.Každý začátek je těžký.