Hlavní obsah

presentar

Vyskytuje se v

tener: tener presentemít na paměti

querella: presentar (una) querella contra algnpodat žalobu na koho

dimisión: presentar la dimisiónpodat demisi

čas: tiempo futuro/presente/pasadobudoucí/přítomný/minulý čas

přítomnost: en el presente, en actualidad, hoy (en) díav přítomnosti

přítomný: presente ling. přítomný čas

stížnost: presentar una reclamación/quejapodat stížnost

vykázat: presentar ganancia /pérdida ekon. vykázat zisk/ztrátu

dovolit: Permita que me presente.Dovolte, abych se představil.

obžaloba: presentar los cargos contra algnpodat obžalobu proti komu

podat: rellenar/presentar la inscripciónpodat si přihlášku

předložit: presentar a la firmapředložit k podpisu

představit: Te presentaré a mi amiga.Představím tě své kamarádce.

představit se: Permítanme que me presente.Dovolte mi, abych se představil.

přihláška: rellenar/presentar la inscripción, kam inscribirse a algpodat si přihlášku přihlásit se

výpověď: presentar renunciapodat výpověď

zpráva: presentar un informepodat zprávu

žaloba: presentar demanda/querella contra algnpodat žalobu na koho