Hlavní obsah

inteligencia

Vyskytuje se v

test: test de inteligenciainteligenční test

emoční: inteligencia emocionalpsych. emoční inteligence

inteligence: inteligencia emocionalpsych. emoční inteligence

inteligenční: cociente intelectual/de inteligenciainteligenční kvocient

služba: servicio de inteligenciazpravodajská služba rozvědka

výzvědný: servicio de inteligencia/informaciónvýzvědná služba rozvědka

zpravodajský: servicio de inteligenciazpravodajská služba špionážní

přirozený: inteligencia naturalpřirozená inteligence

inteligencia: con inteligenciainteligentně, chytře