Hlavní obsah

cuadrante

Vyskytuje se v

centímetro: centímetro cuadrado/cúbicocentimetr čtvereční/krychlový

elevar: elevar al cuadradoumocnit na druhou

kilómetro: kilómetro cuadradokilometr čtvereční

mágico: mat. cuadrado mágicomagický čtverec

metro: metro cuadradometr čtvereční

cuadrado: metro cuadradometr čtvereční

centimetr: centímetro cuadradočtvereční centimetr

čtvereční: metro cuadradometr čtvereční

deska: cuadro de mandos/salpicadero palubní/přístrojová deska

magický: cuadrado mágicomagický čtverec

metr: metro cuadradometr čtvereční

na: elevar al cuadradoumocnit na druhou

obraz: cuadro vivoživý obraz

obsah: superficie del cuadradogeom. obsah čtverce

palubní: salpicadero , panel de instrumentos, cuadro de mandospalubní deska auta ap.

přístrojový: cuadro de mandospřístrojová deska

stopa: pie cuadradočtvereční stopa

decimetr: decímetro cuadradodecimetr čtverečný

mocnina: segunda potencia , cuadrado druhá mocnina