Hlavní obsah

conducir

Intranzitivní sloveso

  • řídit auto ap.carné de conducirřidičský průkaz

Vyskytuje se v

parte: no llevar/conducir a ninguna partenevést nikam/k ničemu

carné: carné de conducirřidičský průkaz

licencia: AmeE licencia de conducirřidičský průkaz

permiso: permiso de conducirřidičský průkaz

nada: no conducir a nadanevést k ničemu

opilost: conducir en estado de embriaguezřídit v opilosti

řidičský: carné de conducirřidičský průkaz

oprávnění: licencia de conducirřidičské oprávnění

průkaz: carné de conducirřidičský průkaz

předložit: presentar el carné de conducirpředložit řidičský průkaz

vliv: conducir bajo los efectos del alcoholřídit pod vlivem alkoholu

conducir: carné de conducirřidičský průkaz