Hlavní obsah

životný

Přídavné jméno

  1. (rod jmen ap.) animadomužský rod životnýgénero m masculino animado
  2. (jako živý) real, verdadero

Vyskytuje se v

náklad: costes de la vidaživotní náklady

požadavek: necesidades vitalesživotní požadavky

prostředí: medio ambienteživotní prostředí

úroveň: nivel de vidaživotní úroveň

životní: coste de la vidafin. životní náklady

styl: estilo de vidaživotní styl

ambiental: impacto ambientaldopady na životní prostředí

ambiente: medio ambienteživotní prostředí

condición: condiciones de vidaživotní podmínky

estándar: estándar de vidaživotní standard

medio: medio ambienteživotní prostředí

vida: calidad de vidaživotní podmínky, kvalita života

vital: función vital del organismoživotní funkce organismu

impacto: impacto ambientaldopad na životní prostředí

životný: género masculino animadomužský rod životný