Hlavní obsah

prostředí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (okolnosti děje) ambiente m, marco m, entorno m
  2. (okolí) ambiente m, medio m, alrededor mživotní prostředímedio m ambienteMinisterstvo životního prostředíMinisterio m de Medio Ambiente

Vyskytuje se v

ochrana: protección del medio ambienteochrana životního prostředí

životní: medio ambiente životní prostředí

eliminovat: eliminar la influencia del ambienteeliminovat vliv prostředí

šetrný: producto amigable con el medio ambientevýrobek šetrný k životnímu prostředí

ambiental: impacto ambientaldopady na životní prostředí

ambiente: medio ambienteživotní prostředí

medio: medio ambienteživotní prostředí

ministerio: Ministerio de Medio Ambienteministerstvo životního prostředí

selecto: ambiente selectoexkluzivní prostředí

entorno: entorno familiarrodinné prostředí

impacto: impacto ambientaldopad na životní prostředí

prostředí: medio ambienteživotní prostředí