Hlavní obsah

zbývat

Vyskytuje se v

jiný: не остаётся ничего́ друго́го, как...nezbývá nic jiného než...

poslední: Оста́лись счи́танные мину́ты.Zbývají poslední minuty.

opatrnost: Осторо́жность никогда́ не помеша́ет.Opatrnosti nikdy nezbývá.

zbývat: Не остаётся ничего́ друго́го, как...Nezbývá nic jiného než...