Hlavní obsah

záležitost

Vyskytuje se v

popohnat: протолкну́ть своё де́лоpopohnat svou záležitost

pořádek: ула́дить де́лоdát záležitost do pořádku

rozhodnout: Суд реши́л де́ло в мою́ по́льзу.práv. Soud rozhodl záležitost v můj prospěch.

špinavý: гря́зное де́лоšpinavá záležitost

vměšování (se): вмеша́тельство во вну́тренние дела́vměšování (se) do vnitřních záležitostí

vnitřní: вну́тренние дела́ страны́vnitřní záležitosti státu

pohnout se: Де́ло сдви́нулось с мёртвой то́чки.Záležitost se pohnula z mrtvého bodu.

щекотли́вый: щекотли́вое де́лоchoulostivá záležitost

воз: а воз и ны́не тамzáležitost stojí, nehýbe se to

сво́йство: Э́то де́ло делика́тного сво́йства.Jde o velmi delikátní záležitost.

záležitost: ча́стное де́лоsoukromá záležitost