Hlavní obsah

základ

Vyskytuje se v

základ: část stavby фунда́мент, основа́ниеzáklady

pokládat: подводи́ть фунда́ментыstav. pokládat základy domu

položit: заложи́ть фунда́ментpoložit základy

přeměnit: в ко́рне измени́тьod základu přeměnit

vyhořet: сгоре́ть дотла́vyhořet do základů

změnit: измени́ть коренны́м о́бразомzměnit od základu

zničit: разру́шить до основа́нияzničit do základů

do: сгоре́ть дотла́vyhořet do základů

od, ode: измени́ть в ко́рнеzměnit co od základů

shořet: сгоре́ть дотла́shořet do základů

нало́г: осно́ва нало́гаdaňový základ

налогооблага́емый: налогооблага́емая ба́заzáklad daně

положи́ть: положи́ть нача́ло чемуzahájit, za(po)čít co, položit základy čeho

с: с одобре́нияna základě/díky souhlasu

na základě: на основа́нии статьи́na základě článku