Hlavní obsah

webový

Vyskytuje se v

kamera: веб-ка́мера, hovor. ве́бкаwebová kamera

stránka: (web-)страни́ца, (веб-)страни́ца, вебса́йт, (web-)са́йтwebová stránka

раскру́тка: раскру́тка са́йтаspuštění (webových) stránek

ви́димость: Ви́димость са́йта повыша́ется.Návštěvnost webové stránky se zvyšuje.

webový: (веб)са́йт, веб-страни́ца, (web)-са́йт, web-страни́цаwebová stránka