Hlavní obsah

webový

Přídavné jméno

  • сетево́йwebová stránka(веб)са́йт, веб-страни́ца, (web)-са́йт, web-страни́ца

Odvozená slova

web

Vyskytuje se v

kamera: webová kameraвеб-ка́мера, hovor. ве́бка

stránka: webová stránka(web-)страни́ца, (веб-)страни́ца, вебса́йт, (web-)са́йт

webový: webová stránka(веб)са́йт, веб-страни́ца, (web)-са́йт, web-страни́ца