Hlavní obsah

vrstva

Vyskytuje se v

půdní: по́чвенный слойpůdní vrstva

společenský: обще́ственный слой, социа́льная гру́ппаspolečenská vrstva

krycí: покры́тие, защи́тный слойkrycí vrstva

pohybovat se: враща́ться в вы́сших круга́х о́бществаpohybovat se ve vyšších vrstvách společnosti

silný: то́лстый слойsilná vrstva

vyšší: верху́шка, вы́сшее о́бществоvyšší vrstva (společnosti)

озо́новый: озо́новый слойozonová vrstva

подко́жный: подко́жный жирово́й слойpodkožní tuková vrstva

vrstva: ве́рхние слои́ атмосфе́рыvrchní vrstvy atmosféry