Hlavní obsah

vlastník

Vyskytuje se v

majoritní: мажорита́рный акционе́р/владе́лецekon. majoritní akcionář/vlastník

ча́стный: ча́стный владе́лецsoukromý vlastník

vlastník: ча́стный владе́лецsoukromý vlastník