Hlavní obsah

vlastník

Vyskytuje se v

majoritní: ekon. majoritní akcionář/vlastníkмажорита́рный акционе́р/владе́лец

vlastník: soukromý vlastníkча́стный владе́лец