Hlavní obsah

vklad

Vyskytuje se v

dlouhodobý: долгосро́чные вкла́дыdlouhodobé vklady

termínovaný: сро́чный вкладfin. termínovaný vklad

výpovědní: сро́чный вкладfin. vklad s výpovědní lhůtou

kapitálový: капиталовложе́ниеkapitálový vklad

nést: Сбереже́ния прино́сят проце́нты.Vklady nesou úroky.

взнос: вступи́тельный взносvstupní vklad, zápisné

вклад: беспроце́нтный вкладbezúročný vklad

vklad: первонача́льный/долгосро́чный/беспроце́нтный вкладfin. počáteční/dlouhodobý/bezúročný vklad