Hlavní obsah

vklad

Vyskytuje se v

dlouhodobý: dlouhodobé vkladyдолгосро́чные вкла́ды

termínovaný: fin. termínovaný vkladсро́чный вклад

výpovědní: fin. vklad s výpovědní lhůtouсро́чный вклад

kapitálový: kapitálový vkladкапиталовложе́ние

nést: Vklady nesou úroky.Сбереже́ния прино́сят проце́нты.

взнос: вступи́тельный взносvstupní vklad, zápisné

вклад: беспроце́нтный вкладbezúročný vklad

вклад: теку́щий вкладběžný vklad

вклад: долгосро́чный вкладdlouhodobý vklad

взнос: чле́нский взносčlenský vklad