Hlavní obsah

vařený

Vyskytuje se v

brambor: печёный/отва́рный карто́фельpečené/vařené brambory

dietně: гото́вить диети́ческие блю́даvařit dietně

kamna: гото́вить на плите́vařit na kamnech

nerad: Я о́чень не люблю́ гото́вить.Strašně nerad vařím.

pára: гото́вить на пару́vařit v páře

vařit: вари́ть на ме́дленном огне́vařit na mírném ohni

pečený: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

vařit se: вари́ться в со́бственном соку́vařit se ve vlastní šťávě

песо́к: стро́ить на песке́ чтоvařit z ničeho, stavět na písku

газ: гото́вить на га́зе/га́зуvařit na plynu na plynovém vařiči

ку́хня: гото́вить в ку́хнеvařit v kuchyni

сок: вари́ться в со́бственном соку́vařit se ve vlastní šťávě

пова́диться: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

vařený: Его́ на мяки́не не проведёшь.Toho na vařené nudli neutáhneš.