Hlavní obsah

uživatel

Vyskytuje se v

koncový: коне́чный покупа́тель/по́льзовательkoncový zákazník/uživatel

pokročilý: продви́нутый по́льзовательvýp. pokročilý uživatel

přihlásit: зарегистри́ровать но́вого по́льзователяpřihlásit nového uživatele

přihlášený: зарегистри́рованный по́льзовательpřihlášený uživatel

внима́ние: Внима́нию по́льзователей!Upozornění pro uživatele!

искушённый: искушённый по́льзовательzběhlý uživatel

по́льзователь: коне́чный по́льзовательkoncový uživatel

uživatel: руково́дство по́льзователяmanuál pro uživatele