Hlavní obsah

třít

Vyskytuje se v

král: в креще́нский ве́черna Tři krále

provoz: рабо́та в три сме́ныprovoz na tři směny

tři: многото́чиеtři tečky

čtvrt: без че́тверти де́сятьtři čtvrtě na deset

jet: По́езд ухо́дит в три часа́.Vlak jede ve tři hodiny.

kolečko: бежа́ть три кру́гаběžet tři kolečka

minimálně: Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.Stojí to minimálně tři tisíce rublů.

mušketýr: Три мушкетёра А. Дюма́Dumasovi Tři mušketýři

odbít: Проби́ло три (часа́).Odbily tři.

plus: Два плюс три бу́дет пять.Dva plus tři je pět.

raz: раз, два, триraz, dva, tři

rovnat se: Три плюс два равня́ется пять.Tři plus dvě se rovná pět.

vězení: приговори́ть кого к заключе́нию на три го́даodsoudit koho na tři roky (do) vězení

natvrdo: получи́ть три го́да отси́дкиdostat tři roky natvrdo

nouze: жить в лише́ниях/недоста́ткеtřít bídu s nouzí

всего́: Откли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

сря́ду: три дня сря́дуtři dny za sebou

три: три челове́каtři lidé

тро́е: тро́е бра́тьевtři bratři

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

копе́йка: копе́йка рубль бережётkdo šetří, má za tři

třít: перебива́ться с хле́ба на квасtřít bídu s nouzí