Hlavní obsah

stanovit

Vyskytuje se v

kvocient: установи́ть коэффицие́нтstanovit kvocient

nájem: установи́ть аре́ндную пла́туstanovit nájem

podmínka: установи́ть усло́вияstanovit podmínky

výše: определи́ть ме́ру наказа́нияstanovit výši trestu

определи́ть: определи́ть боле́зньstanovit diagnózu

stanovit: определи́ть диа́гнозmed. stanovit diagnózu