Hlavní obsah

snížit

Vyskytuje se v

rychlost: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho

cena: пони́зить/повы́сить це́нуsnížit/zvýšit cenu

ско́рость: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho

аре́нда: сни́зить аре́ндуsnížit nájemné

сба́вить: сба́вить це́нуzlevnit, snížit cenu