Hlavní obsah

slovesný

Vyskytuje se v

předpona: именно́й/глаго́льный пре́фиксjmenná/slovesná předpona

třída: класс глаго́лаslovesná třída

vazba: управле́ние глаго́лаslovesná vazba

vzor: глаго́льная паради́гмаslovesný vzor

зало́г: действи́тельный зало́гslovesný rod činný

slovesný: (глаго́льное) наклоне́ниеslovesný způsob