Hlavní obsah

se

Vyskytuje se v

бакале́йный: бакале́йный магази́нpotraviny obchod, obchod se smíšeným zbožím

борт: вы́кинуть/вы́бросить за борт кого/чтоhodit koho/co přes palubu, zbavit se koho/čeho

була́вка: уколо́ться була́вкойpíchnout se špendlíkem

бюстга́льтер: бюстга́льтер на пороло́неpodprsenka s vyztuženými košíčky

а: Пойдём гуля́ть, а?Půjdeme se projít, co?

аре́нда: взять в аре́ндуpronajmout (si)

аудие́нция: дать аудие́нцию комуpřijmout koho, setkat se s kým

беда́: Случи́лась беда́.Stalo se neštěstí.

бере́чь: Береги́ себя́!Opatruj se!

бок: воро́чаться с бо́ку на́ бокpřevalovat se z boku na bok

брак: вступи́ть в бракuzavřít sňatek, oženit se/vdát se

брать: брать взаймы́půjčovat si

бра́ться: бра́ться за рабо́туdá(va)t se do práce

броса́ться: броса́ться снежка́миkoulovat se

бро́ситься: бро́ситься бежа́тьdát se na útěk

брудерша́фт: вы́пить (на) брудерша́фт с кемpřipít si na tykání

бульва́р: гуля́ть по бульва́руprocházet se po bulváru

бурча́ть: бурча́ть себе́ под носbručet si pod vousy

быва́ть: быва́ет...to se stává...

вака́нсия: откры́лась вака́нсияuvolnilo se pracovní místo

вдруг: Вдруг разда́лся крик.Najednou se rozlehl křik.

ве́жливо: обраща́ться ве́жливо с кемchovat se zdvořile ke komu

везти́: (Мне) не везёт.Nedaří se (mi).

ба́рин: жить ба́риномžít si jako milostpán

борода́: смея́ться в бо́родуsmát se pod vousy

брань: Брань на во́роту не ви́снет.Z nadávek si nic nedělej.

бре́згать: Он ниче́м не бре́згает.Ničeho se neštítí.

брю́ки: ходи́ть ру́ки в брю́кахchodit s rukama v kapsách flákat se

бубни́ть: бубни́ть себе́ под носdrmolit si pod nos

бумера́нг: бумера́нгом верну́ться к комуvrátit se jako bumerang ke komu

вали́ться: ва́лится из рукvšechno padá z rukou, nedaří se

валя́ться: валя́ться в нога́х у когоplazit se komu u nohou