Hlavní obsah

provozovat

Nedokonavé sloveso

  1. (spravovat, řídit) вести́ что, руководи́ть, занима́ться чемprovozovat řemesloпромышля́тьprovozovat živnostзанима́ться ремесло́мprovozovat praxi lékařskou,advokátskouпрактикова́ть, занима́ться пра́ктикой
  2. (vykonávat, provádět) осуществля́ть, проводи́ть, выполня́ть что
  3. (věnovat se) занима́ться, увлека́ться чемprovozovat sportзанима́ться спо́ртом

Vyskytuje se v

živnost: вести́ предпринима́тельскую де́ятельность, занима́ться ремесло́мprovozovat živnost

sport: занима́ться спо́ртомprovozovat sport

provozovat: промышля́тьprovozovat řemeslo