Hlavní obsah

prostor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (prostředí) простра́нствоmeziplanetární/kosmický prostorмежплане́тное/косми́ческое простра́нствоvzdušný prostorвозду́шное простра́нство
  2. (forma existence hmoty) простра́нство
  3. (vymezené místo) помеще́ниеvýstavní prostoryвы́ставочные за́лыzavazadlový prostorбага́жникobytný prostorжило́е помеще́ниеskladovací/výrobní prostoryскла́дские/произво́дственные помеще́нияnebytové prostoryнежилы́е помеще́нияvoj. vojenský prostorвое́нный райо́н
  4. (volnost) свобо́да, разгу́л

Vyskytuje se v

prostora: простра́нства, помеще́ния, podniku ap. террито́рияprostory

trojrozměrný: три измере́ния простра́нстваtrojrozměrný prostor

vektorový: ве́кторное простра́нство/произведе́ниеvektorový prostor/součin

kancelářský: о́фисные помеще́нияkancelářské prostory

nebytový: нежилы́е помеще́нияnebytové prostory

ohraničený: ограни́ченное простра́нствоohraničený prostor

skladovací: складско́е помеще́ниеskladovací prostor

sklepní: подва́льные помеще́нияsklepní prostory

úložný: ме́сто для веще́й, v autě ap. бага́жникúložný prostor

vzdušný: возду́шное простра́нствоvzdušný prostor

zavazadlový: бага́жникzavazadlový prostor v autě ap.

боя́знь: боя́знь простра́нстваchorobný strach z velkého prostoru, agorafobie

нежило́й: нежило́е помеще́ниеnebytový prostor

помеще́ние: нежилы́е помеще́нияnebytové prostory

простра́нство: возду́шное простра́нствоvzdušný prostor

складско́й: складски́е помеще́нияskladové prostory

уча́сток: вое́нный уча́стокvojenský prostor

измере́ние: три измере́ния простра́нстваtrojrozměrný prostor

люк: грузово́й люк самолётаotvor do nákladního prostoru letadla

prostor: межплане́тное/косми́ческое простра́нствоmeziplanetární/kosmický prostor