Hlavní obsah

oznámení

Vyskytuje se v

podat: пода́ть заявле́ние/искpráv. podat oznámení/žalobu

předem: предупреди́тьpředem oznámit návštěvu

svatební: приглаше́ние на сва́дьбуsvatební oznámení

trestní: заявле́ние в судtrestní oznámení

oznámit: сообщи́ть о происше́ствииoznámit událost

úmrtní: сообще́ние/объявле́ние о сме́ртиúmrtní oznámení

извеще́ние: извеще́ние о сме́ртиúmrtní oznámení, oznámení o smrti

све́дение: довести́ до све́денияsdělit, podat zprávu, oznámit co komu

изве́стность: поста́вить в изве́стностьoznámit, dát na vědomí co

oznámení: приглаше́ние на сва́дьбуsvatební oznámení