Hlavní obsah

odborný

Vyskytuje se v

asistent: ста́рший преподава́тельodborný asistent

střední: те́хникумstřední odborná škola

časopis: специа́льный/нау́чный журна́лodborný/vědecký časopis

doporučení: направле́ние к (врачу́-)специали́стуdoporučení k odbornému lékaři

literatura: худо́жественная/специа́льная литерату́раkrásná/odborná literatura

název: (специа́льный) те́рминodborný název

ordinace: кабине́т врача́-специали́стаordinace odborného lékaře

poskytovat: консульти́роватьposkytovat odbornou radu

terminologie: специа́льная терминоло́гияodborná terminologie

zaměření: профессиона́льная напра́вленностьodborné zaměření

žák: уча́щийся те́хникумаžák střední odborné školy

терминоло́гия: нау́чная терминоло́гияodborná terminologie

заключе́ние: заключе́ние специали́стаodborný posudek

специа́льный: специа́льное образова́ниеodborné vzdělání