Hlavní obsah

letový

Vyskytuje se v

hladina: эшело́н полётаlet. letová hladina

řád: расписа́ние ре́йсовlet. letový řád

řízení: управле́ние возду́шным движе́ниемřízení letového provozu

dispečer: авиадиспе́тчерletový dispečer

hodina: лётный часletová hodina

simulátor: лётный симуля́торletový simulátor

рейс: расписа́ние ре́йсовletový/jízdní řád

letový: расписа́ние ре́йсов/полётовletový řád