Hlavní obsah

chod

Vyskytuje se v

hlavní: второ́е (блю́до)hlavní chod/jídlo

vzad: Круго́м (марш)!Čelem vzad (a pochodem v chod)!

zpětný: обра́тный ходzpětný chod

předvést: продемонстри́ровать рабо́ту маши́ныpředvést chod stroje

обра́тный: обра́тный ходzpětný chod, zpátečka

ход: за́дний ходzpětný chod

блю́до: обе́д из двух блюдoběd o dvou chodech

холосто́й: холосто́й ходvolnoběh, chod naprázdno

chod: мёртвый/обра́тный ходtech. mrtvý/zpětný chod