Hlavní obsah

хоть

Vyskytuje se v

кол: хоть кол на голове́ теши́ комуje to palice natvrdlá

топо́р: хоть топо́р ве́шайvzduch by se dal (nožem) krájet

уби́ть: хоть убе́й(те)i kdybys(te) mne zabil

хоть: хоть иpřestože, i když

пла́кать: хоть плачь(až) k pláči, do pláče

ве́шаться: Хоть ве́шайся.Je to na mašli.

habaděj: Вре́мени у нас хоть отбавля́й.Času máme habaděj.

krájet: Во́здух хоть топо́р веша́й.Vzduch by se dal krájet.

my: По́сле нас хоть пото́п!Po nás (ať přijde) potopa.

pytel: темно́, хоть глаз вы́коли, ни зги не ви́дно, темны́м-темно́tma jako v pytli

smrad: духота́ хоть топо́р ве́шайsmrad jako v opičárně

štípat: Из него́ хоть верёвки вей.Nechá na sobě dříví štípat.

взять: взять хоть(vezměme) například