Hlavní obsah

хозя́йство

Vyskytuje se v

се́льский: се́льское хозя́йствоzemědělství

дома́шний: дома́шнее хозя́йствоdomácnost

кру́пный: кру́пное хозя́йствоvelké hospodářství

хозя́йство: ры́ночное хозя́йствоtržní ekonomika

hospodářství: ры́ночное хозя́йствоtržní hospodářství

plánovaný: пла́новое хозя́йствоekon. plánované hospodářství

tržní: ры́ночное хозя́йствоekon. tržní hospodářství

vodní: во́дное хозя́йствоvodní hospodářství

pořídit: обзавести́сь хозя́йствомpořídit si vybavení domácnosti

starat se: вести́ хозя́йствоstarat se o domácnost

vedení: веде́ние дома́шнего хозя́йстваvedení domácnosti

натура́льный: натура́льное хозя́йствоnaturální hospodářství