Hlavní obsah

хими́ческий

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. chemický reakce, zbraně ap.хими́ческий элеме́нтchemický prvek
  2. nepřirozený barva ap., umělý

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. хими́ческий каранда́ш inkoustová tužka

Vyskytuje se v

уравне́ние: хими́ческое уравне́ниеchemická rovnice

зави́вка: хими́ческая зави́вкаtrvalá (ondulace)

стака́н: хими́ческий стака́нkádinka

ору́жие: я́дерное/хими́ческое ору́жиеjaderná/chemická zbraň

čištění: chemické čištění oděvů ap.химчи́стка, хими́ческая чи́стка

děj: chemický dějхими́ческий проце́сс

chemický: chemický prvekхими́ческий элеме́нт

chemický: chemické WCбиотуале́т, хими́ческий туале́т

periodický: chem. periodická soustava (prvků)периоди́ческая систе́ма (хими́ческих элеме́нтов)

pochod: chemický pochodхими́ческий проце́сс

průmyslový: zeměd., chem. průmyslová hnojivaхими́ческие удобре́ния

prvek: chemický prvekхими́ческий элеме́нт

tabulka: chem. periodická tabulka (prvků)периоди́ческая табли́ца (хими́ческих элеме́нтов)

značka: chemická značkaхими́ческий си́мвол

chemický: chemická sloučeninaхими́ческое соедине́ние

laboratoř: chemická/biologická laboratořхими́ческая/биологи́ческая лаборато́рия

ondulace: trvalá ondulaceхими́ческая/пермане́нтная зави́вка

posyp: zimní chemický posypпротивогололёдные хими́ческие сре́дства

složení: chem. chemické složeníхими́ческий соста́в