Hlavní obsah

хи́мия

Vyskytuje se v

ба́зовый: ба́зовый курс хи́мииúvod do chemie

органи́ческий: органи́ческая хи́мияorganická chemie

anorganický: неоргани́ческая хи́мияanorganická chemie

organický: органи́ческая хи́мияorganická chemie

bazénový: бассе́йновая хи́мияbazénová chemie

koloidní: коллои́дная хи́мияkoloidní chemie

úvod: ба́зовый курс хи́мииúvod do chemie