Hlavní obsah

фина́нсовый

Vyskytuje se v

пресс: фина́нсовый прессfinanční tíseň

derivát: произво́дные фина́нсовые инструме́нты, деривати́выekon. finanční deriváty

potíž: фина́нсовые тру́дностиfinanční potíže

zdroj: фина́нсовый исто́чникfinanční zdroj

analýza: фина́нсовый ана́лизfinanční analýza

finance: министе́рство фина́нсов, минфи́нministerstvo financí

krize: фина́нсовый кри́зис, финкри́зисfinanční krize

machinace: фина́нсовые махина́цииfinanční machinace

odbor: фина́нсовый отде́л, фина́нсовое управле́ниеfinanční odbor

peněžní: фина́нсовое учрежде́ние, банкpeněžní ústav

pociťovat: испы́тывать недоста́ток фина́нсовых средствpociťovat nedostatek finančních prostředků

potenciál: экономи́ческий/фина́нсовый/ры́ночный потенциа́лekon. ekonomický/finanční/tržní potenciál

újma: материа́льный/мора́льный/фина́нсовый уще́рбmateriální/morální/finanční újma