Hlavní obsah

упу́щенный

Vyskytuje se v

моме́нт: упусти́ть ну́жный моме́нтpropást vhodný okamžik

шанс: упусти́ть шансpropást šanci

слу́чай: упусти́ть слу́чайnechat si ujít příležitost

упусти́ть: упусти́ть голево́й моме́нтneproměnit/zahodit gólovou šanci

příležitost: propást příležitostупусти́ть слу́чай

zisk: ušlý ziskупу́щенная при́быль, недополу́ченная вы́ручка

promarnit: promarnit příležitost/šanciупусти́ть слу́чай/шанс

promeškat: promeškat příležitostупусти́ть шанс

propást: propást příležitostупусти́ть возмо́жность

šance: využít/proměnit/promarnit šanciиспо́льзовать/реализова́ть/упусти́ть шанс