Hlavní obsah

уво́лить

Dokonavé sloveso-лю, -лишь; -ленный

  1. uvolnit, propustit z práce, funkce ap.уво́лить в отста́вку когоdát koho do důchoduуво́лить в запа́с когоpřevést koho do zálohy
  2. voj.uvolnit ze služby
  3. zast.ušetřit, zbavit nepříjemností, povinností ap.

Vyskytuje se v

профнеприго́дность: уво́лить за профнеприго́дностьpropustit z důvodu profesní nezpůsobilosti

сокраще́ние: уво́лен по сокраще́нию шта́товpropuštěn z důvodu snižování stavu zaměstnanců

dostat: быть уво́лен (с рабо́ты)dostat výpověď

padák: уво́лить с рабо́тыdát komu padáka

služba: уво́лить кого со слу́жбыpostavit koho mimo službu

propustit: неме́дленно уво́лить когоpropustit koho na hodinu

vyhodit: уво́лить с рабо́тыvyhodit koho z práce

výpověď: уво́лить рабо́тника (с рабо́ты)dát výpověď zaměstnanci

zprostit: уво́лить с вое́нной слу́жбыzprostit vojenské služby

záloha: уво́лить в запа́с когоpřevést koho do zálohy

уво́лить: уво́лить в запа́с когоpřevést koho do zálohy