Hlavní obsah

туале́т

Vyskytuje se v

да́мский: да́мский туале́тdámské toalety

chemický: биотуале́т, хими́ческий туале́тchemické WC

pán: мужски́е туале́ты, МPáni toalety

pánský: мужско́й туале́т, Мpánský záchod

velký: сходи́ть по-большо́му/в туале́тjít na velkou (stranu)

veřejný: обще́ственные туале́тыveřejné záchody

záchod: обще́ственные туале́тыveřejné záchody

dámský: же́нские туале́ты, Жdámské toalety

chtít se: Мне ну́жно в туале́т.Chce se mi na záchod.

muset: Мне ну́жно в туале́т.Musím jít na záchod.

muž: Мужчи́ны, Мужско́й туале́тMuži záchody

potřebovat: Мне ну́жно в туале́т.Potřebuji na záchod.

toaleta: же́нский/мужско́й туале́тdámská/pánská toaleta