Hlavní obsah

тре́бование

Vyskytuje se v

zastávka: zastávka na znameníостано́вка по тре́бованию

znamení: zastávka na znameníостано́вка по тре́бованию

oprávněný: oprávněný požadavekсправедли́вое тре́бование

požadavek: Má vysoké požadavky.У него́ высо́кие тре́бования.

požadavek: klást požadavky na kohoпредъявля́ть тре́бования к кому

požadavek: Obrátil se na nás s požadavkem.Он обрати́лся к нам с тре́бованием.

splňovat: splňovat všechny předpokladyсоотве́тствовать тре́бованиям

stavět: Tramvaj zde staví jen na znamení.Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.

vyhovět: vyhovět požadavkům koho/čehoудовлетвори́ть тре́бованиям кого/чего

vystoupit: vystoupit s požadavkemвы́ступить с тре́бованием

zmírnit: zmírnit požadavkyуме́рить тре́бования

zpřísnit: zpřísnit požadavkyужесточи́ть тре́бования