Hlavní obsah

тре́бование

Vyskytuje se v

zastávka: остано́вка по тре́бованиюzastávka na znamení

znamení: остано́вка по тре́бованиюzastávka na znamení

oprávněný: справедли́вое тре́бованиеoprávněný požadavek

požadavek: У него́ высо́кие тре́бования.Má vysoké požadavky.

splňovat: соотве́тствовать тре́бованиямsplňovat všechny předpoklady

stavět: Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.Tramvaj zde staví jen na znamení.

vyhovět: удовлетвори́ть тре́бованиям кого/чегоvyhovět požadavkům koho/čeho

vystoupit: вы́ступить с тре́бованиемvystoupit s požadavkem

zmírnit: уме́рить тре́бованияzmírnit požadavky

zpřísnit: ужесточи́ть тре́бованияzpřísnit požadavky

тре́бование: систе́мные тре́бованияsystémové požadavky