Hlavní obsah

тон

Vyskytuje se v

насме́шливый: насме́шливый тонposměšný tón

čistý: čistý tónчи́стый тон

hluboký: hud. hluboký tónни́зкий тон

posměšný: posměšný tónнасме́шливый тон

srdeční: fyziol. srdeční ozvyто́ны се́рдца

výška: výška tónu/hlasuвысота́ то́на/го́лоса

nízký: nízký tónни́зкий тон

pasovat: Nepasuje jí tento odstín.Ей не подхо́дит э́тот тон.

škála: škála tónůшкала́ тоно́в

tón: udávat tónзадава́ть тон