Hlavní obsah

тече́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. в тече́ние чего během čeho, v průběhu čeho

Vyskytuje se v

postup: с тече́нием вре́мениpostupem času

proud: морско́е тече́ниеmořský proud

průběh: за год, в тече́ние го́даv průběhu roku

tok: ве́рхнее/сре́днее/ни́жнее тече́ние реки́horní/střední/dolní tok řeky

celý: в тече́ние всего́ го́даpo celý rok

dodat: доста́вить что в тече́ние двух су́токdodat co do dvou dnů

dolní: в низо́вьях/ни́жнем тече́нии Во́лгиna dolním toku Volhy

dopoledne: в тече́ние пе́рвой полови́ны дняběhem dopoledne

rok: в тече́ние/конце́ го́даběhem/koncem roku

umělecký: совреме́нные тече́ния в иску́сствеmoderní umělecké směry

vzdělávání: непреры́вное образова́ние в тече́ние всей жи́зниceloživotní vzdělávání

vzduch: движе́ние во́здуха, возду́шное тече́ниеproudění vzduchu

plavat: плыть по тече́ниюplavat po proudu

plout: плыть по тече́ниюplout s proudem

тече́ние: плыть по тече́ниюplavat po proudu, pasivně se podřizovat okolnostem