Hlavní obsah

телеви́дение

Podstatné jméno, rod střední

  1. televize, televizní vysíláníка́бельное телеви́дениеkabelová televize
  2. televize instituceрабо́тать на телеви́денииpracovat v televizi

Vyskytuje se v

kabelový: kabelová televizeка́бельное телеви́дение

televize: kabelová televizeка́бельное телеви́дение

televize: státní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televizeгосуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дение

veřejnoprávní: veřejnoprávní televizeобще́ственное телеви́дение

vysílání: televizní vysíláníтелевизио́нное веща́ние, телевеща́ние, телеви́дение

vysílat: vysílat v rádiu/televiziпередава́ть по ра́дио/телеви́дению